poniedziałek, 2 listopada 2015

witam i zapraszam do życia w wolności dzieci Bożych!

Pan Bóg mnie uzdrowił, cieszę się i weselę w Panu, ponieważ mnie namaścił i uzdrowił. Wielki jest Pan i wielka jest Jego chwała. Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? Pan moją opoką i tarczą. Alleluja, Amen!