"Jestem gotowy(a)"

Uświadom sobie swoje położenie

 - jest Ci trudno.
Przeżywasz któryś stopień pokus, od któregoś z nich dochodzi do masturbacji.

Więc wytrwaj do tego momentu "przed" na tyle ile potrafisz.

I teraz zaczyna się walka. Uświadom sobie, że oprócz tego, co w Twoim Ciele sprzeciwia się i podnosi alarm, dodatkowo będzie rozbudzał Twoje obawy "przeciwnik (...) diabeł, jak lew ryczący" który: "krąży, szukając kogo by pożreć" (z listu św. Piotra).
Jest to "pierwszy punkt" z jakim sobie musisz dać radę przez pokorną modlitwę. Diabła nie należy się bać, lecz w duchu wiary odpędzać w imię Jezusa. Każdy ma moc przeciwstawić się szatańskim planom, a Bóg nie dopuści by zły działał ponad to, na co Bóg mu dozwoli, byś mógł okazać się wiernym Bogu.
Modlitwy w pokusach to przede wszystkim "akty strzeliste" np. wymienione poniżej lub fragmenty Pisma Świętego:

  • Panie Jezu zmiłuj się nad nami
  • Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwościom i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną! Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy. A Ty, Książę niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
  • Niepokalanie Poczęta Dziewico Maryjo, przez Niepokalane Poczęcie Twoje wybaw mnie!
  • Krwi Chrystusowa, obmyj mnie!
  • Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. 
W tej walce skutecznym środkiem jest postawa całkowitej pokory, rzucenie się w proch przed Panem. Łaska Boża to nie wieniec chwały, to rzucone Tobie koło ratunkowe, rękojmia zbawienia. Bóg zacznie Ciebie wyciągać, ale Ty masz jeszcze okazję, by mimo wszystko przerwać tę linę i to przez niewiarę właśnie. Nigdy nie traktuj łaski uświęcającej jako czegoś, co CI się należy i teraz już nic nie musisz robić - walcz z pokusą nr 5 na każdym etapie swojego doświadczenia. Dopóki kroczysz po wodzie, nie toniesz!

Kolejną modlitwą jaka nie jest miła szatanowi to różaniec oraz lektura/słuchanie Pisma Świętego. Dziesiątka różańca świętego wybawiła mnie kiedyś od szatańskiej napaści w nocy - to temat na osobne świadectwo...


Dziesiątka Różańca. Odmów:
  1.  1 raz: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie , tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen
  2. 10 razy: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan jest z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego żywota, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, (czasem dodaję: Rozpraw się z mocami piekielnymi), teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen.
  3. 1 raz: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków Amen.
Jeśli zaczniesz słuchać na przykład Psalmów, szatan nie zniesie i ucieknie, uspokoisz się! zobaczysz, jak Pan moc swoją okazuje.
POKORA, ale w UCZCIWOŚCI


Kolejną rzeczą jest uczciwość wobec Boga. Szatan Ciebie wyśmieje i spoliczkuje za podobne rzeczy:
- warunkowe zerwanie z pornografią ("jak nie zrobię tego, to ok, a jak zrobię to przecież i tak do tego wrócę"), schowane pliki, płyty, magazyny, adresy www, linki w ulubionych, zdjęcia nie tylko porno, ale i negliż, akcesoria erotyczne i ubrania nieskromne, filmy ze scenami porno lub erotycznymi, gry z ukrytymi motywami seksualnymi, książki rozbudzające fantazje,
- kontakty i schadzki z ludźmi jawnie grzeszącymi nieczystością i złym prowadzeniem się....

To są wyważone, BRAMY SZATANA do twej duszy, Nieszczęśniku... powiedz temu STOP. natychmiast. Czasem pozbycie się tego wszystkiego i porządek w rzeczach może zająć dużo czasu i stanowi to osobną walkę duchową, zwykłe "sprzątanie" w domu z intencją pozbycia się grzesznych przedmiotów. Wzbudź intencję wyzwolenia się z tego i przeznacz czas na ten porządek jako czynność wbrew pokusie. Nie żałuj tych "śmieci", posiadanie tych obrazów i rzeczy to bałwochwalstwo, a więc rzecz przeciw Pierwszemu Przykazaniu. Zamiana chwały Bożej na ludzką lub na rzecz, obiekt pożądania.

Najpotężniejszą bronią przed pokusami jest udział w Mszy Świętej i przyjęcie Komunii Świętej. 

Nie śmiej nawet przyjmować Komunii po tym grzechu! Grzech to śmierć, a przyjmowanie takie Komunii Świętej to świętokradztwo.
Prawidłowa kolejność: Po grzechu - natychmiast Spowiedź. Po Spowiedzi, Komunia Święta.

Im częściej przystępujesz do Komunii Świętej, masz od Boga pokarm na pełnienie woli Bożej. Ja przystępuję w miarę możliwości, a nie tak dawno przystępowałem codziennie do Komunii Św.
J 4, 34 Powiedział im Jezus: «Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło.
Powtarzaj jako modlitwę sobie, nawet na głos: Moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca.
To jest prawdziwie silna modlitwa, bo pokarmem dającym życie w łasce jest Ciało Jezusa Chrystusa oraz Słowo Boże.

Uświadom sobie, że żadne stworzenie (choćby najładniejsza kobieta/mężczyzna) nie może przesłaniać Tobie Stwórcy, który wezwał Ciebie do obcowania z Sobą. Obrzydzeniem powinna stać się dla Ciebie nawet nie sama autoerotyczna czynność seksualna, ale myśl pożądliwa, która sprawia, że składasz sobie cześć i uwielbienie zamiast Bogu.
Szukanie szczęścia poza Bogiem jest ułudą i zwodzeniem diabelskim. Gdybyś zaczął w ten sposób patrzeć na Boga, który jest godzien wszelkiej chwały i czci, bojaźni i miłości, pokusa by się odwróciła - nie widział(a)byś siebie w centrum pokusy, ale jakby w centrum tego, do czego wzywa Bóg - miłości Jego samego. A to już wtedy stanie się Twoją odpowiedzią na uprzedni dar, ponieważ Bóg umiłował nas "jeszcze jak byliśmy w grzechu". Czyli wchodzisz w relację miłości z Bogiem.

Jeden z najważniejszych fragmentów Ewangelii, który w moim staraniu dał mi prawdę o sobie samym:
Łk 17, 10 Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: "Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać"».
Gdy oparł(e)aś się właśnie pokusie, nie wpadaj w pychę, bo to puste uczucie. "Nic beze mnie uczynić nie możecie" - mówi Pan Jezus. A pycha choćby drobna, jest już całkowita. Niestety, drobna pycha to całkowita pycha... Więc powtarzaj powyższy cytat o sługach nieużytecznych kiedy doświadczasz pokusy pychy. ...
Widzisz teraz? Dostrzegasz już? Nie sama pokusa nieczysta Ciebie dręczy, jest ich jednocześnie wiele i wiele więcej ujrzysz pokus, które krążą i czekają na spełnienie w akcie nieczystym. Dlaczego więc ten akt, masturbacja, jest takim złem i w ogóle?
Bo to jest "spełnienie" roszczeń wszystkich pokus w jednym akcie. Jakbym w jednym słowie starał się streścić wszystkie pokusy, to takie wewnętrzne "non serviam" - "nie będę służył", a więc naśladowanie uczynków diabła, który kłamie od początku.
Kłamstwo szatana polega na wykrzywianiu Bożego wizerunku - że Bóg żąda rzeczy, które są niemożliwe i zbyt ciężkie, i że Bóg kocha miłością warunkową. To temat na dalsze rozważania...

Jeśli dalej chcesz iść w stronę uwolnienia, to był tylko wstęp, który uświadomić na celu miał jak i dlaczego należy zakładać zbroję Bożą - by przygotować się na prawdziwą walkę. W dalszym etapie poznasz propozycję, która okazała się być skuteczna dla mnie, by wyzwolić się z onanizmu, masturbacji lub jak kto rozumie to pojęcie bądź ukrywa swoją słabość przed sobą samym, a to zło ma po to właśnie różne imiona... by zwodzić naszą czujność i osłabiać wrażliwość.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz